Kiedy chodziłam do szkoły, a było to… kilka lat temu, uczniów dzielono na trzy kategorie: utalentowanych, przeciętnych („oknem nie wyfrunie”) i nieuków czyli „głąbów”. Uczniowie utalentowani mieli wzorowe zachowanie i bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów, oraz wyjątkowe wyniki w olimpiadach. Przeciętni uczniowie radzili sobie, a ich oceny były po prostu dobre. „Głąby” to tacy uczniowie, którzy NIGDY „niczego się nie nauczą”. Zaszufladkowanie było dość trwałe i trudno było zmienić kategorię. Co najgorsze, autorami tej kategoryzacji byli nauczyciele, którzy już na starcie obniżali pewność siebie takich uczniów. Nikt nie rozmawiał z nimi o tym czym jest identyfikacja talentów.

Kiedy ostatnio rozmawiałam z tymi „głąbami” to mają się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Kończą kolejne podyplomówki, prowadzą z sukcesami swoje firmy, awansują w korporacjach. I tu pojawia się lawina pytań. Czy oni rzeczywiście byli „głąbami”? Czy autorzy kategoryzacji się pomylili i być może czas na zmianę ograniczających przekonań? Co znaczy, że ktoś jest utalentowany? I co to jest ten talent?

Czy jest talent?

W odpowiedzi na postawione pytania pomaga INSTYTUT GALLUPA, który od przeszło 50 lat prowadzi badania dotyczące talentów. Według ich definicji: talent, to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. Co więcej, talenty są trwałe i niezmienne, a za ich istnienie odpowiada… MÓZG!!! A dokładnie synapsy, czyli połączenia między komórkami mózgowymi. Już w życiu płodowym, na sześćdziesiąt dni przed narodzinami, komórki nerwowe naszego mózgu zaczynają się łączyć pomiędzy sobą tworząc synapsy. W chwili urodzenia każdy z nas posiada około sto miliardów komórek nerwowych. Do wieku trzech lat, każda z tych stu miliardów komórek nerwowych wytwarza około piętnaście tysięcy połączeń synaptycznych. Taka liczba budowanych stale nowych połączeń stwarza nieskończone możliwości rozwoju, a dzieci wykorzystują swoje naturalne możliwości i poznają świat ucząc się go i przystosowując się do zastanych warunków. Tego jest tak strasznie dużo, że w mózgu panuje chaos. Mózg jest jedynym organem, który się wraz z czasem zmniejsza. Między 3. a 15. rokiem życia synapsy, których nie używamy zanikają. Tworzą się ścieżki, dróżki, drogi ekspresowe i autostrady. Autostrady, którymi mózg przesyła informacje bardzo szybko. Od 15 roku życia już się nic nie zmienia w tych autostradach. Talent to jest nasza autostrada. To są linie papilarne naszego mózgu. Jako talent rozumiemy wzorce mówienia, myślenia, czucia, które mają praktyczne zastosowanie.

Każdy ma talent, odkryj swój!

Z punktu widzenia teorii przedstawionej przez Instytut Gallupa, talent, jest naszym częstym zachowaniem, do którego mamy łatwy dostęp. Mamy tę umiejętność w sobie – zapisaną na ścieżce synaptycznej. Bez względu na miejsce, warunki i czas, możemy go z przewidywalnym powodzeniem używać i zastosować. Z tej perspektywy każdy ma to „COŚ”, co jest talentem. A to oznacza, że każde dziecko ma potencjał do tego, aby być mistrzem i KAŻDE DZIECKO JEST UTALENTOWANE.

Aby jednak zostać mistrzem, sam talent NIE WYSTARCZY. Talenty stanowią naturalny potencjał predyspozycji, które są fundamentem budowania mocnych stron. Pięć dominujących to obszar Twojego największego potencjału. Im więcej aktywności w Twoim życiu wykorzystuje któryś z tych pięciu talentów, tym większe odnosisz sukcesy i tym bardziej czujesz się spełniony czy spełniona – masz uczucie, że jesteś „na swoim miejscu”. A do tego – masz rezultaty znacznie lepsze od przeciętnych. Pięć cech z zestawu 34 daje ponad 278 tys. kombinacji, a zatem każdy z nas jest wyjątkowy! Filarem rozwoju silnych stron jest talent; jednak jego występowanie nie przesądza jeszcze o ujawnianiu się silnej strony, czy unikalnego zestawu silnych stron. Do maksymalnego wykorzystania potencjału w drodze do mistrzostwa potrzebna będzie jeszcze wiedza oraz rozwijanie umiejętności. A zatem na silne strony składają się trzy niezmiernie ważne elementy:

  • talent, który jest wrodzonym wzorcem, trwałym i wyjątkowym
  • wiedza
  • umiejętności, czyli zdolności do najefektywniejszego wykorzystania uzdolnień i wiedzy

Uważam, że to jest największe wyzwanie, jakie stoi przed nauczycielami. Po pierwsze, należy pomóc uczniom w zidentyfikowaniu ich talentów. Skoro każdy uczeń jest utalentowany, to wystarczy uważna obserwacja podczas lekcji, a uczeń sam pokaże swoje wzorce myślenia, odczuwania i zachowania.
Po drugie, należy wyposażyć uczniów w wiedzę. Instytut Gallupa przeprowadził na około 2 mln respondentów i w wyniku tych badan obalił mity:

Mity na temat talentów obalone

MIT 1 – Najbardziej możesz rozwinąć się w tych aspektach, w których jesteś najsłabszy.
PRAWDA – Największy rozwój jest możliwy w tych obszarach, w których jesteś najlepszy

MIT 2- Przez naukę każdy może stać się kompetentny niemal w każdej dziedzinie.
PRAWDA – Ze względu na różne wzorce myślenia, odczuwania i zachowania jakimi się posługują uczniowie oraz ze względu na to, iż czasami nauczyciele nie rozpoznają tych wzorców, nie wszyscy będą mieli tak samo wysokie oceny z matematyki, fizyki, chemii, historii i polskiego.

Jeśli nadal nie odkryłaś w sobie swoich talentów to jeszcze nic straconego. Jako mentor kobiet i trenerka rozwoju osobistego pomagam odkrywać mocne strony kobiet i rozwijać ich potencjał. Bardzo przydatny w tym jest kwestionariusz diagnozy talentów Instytutu Gallupa.

Umów się na BEZPŁATNĄ konsultację i zacznij pracę nad swoimi talentami:

 

css.php